27.12 là Ngày quốc tế phòng chống dịch bệnh do Việt Nam đề xuất

87 lượt xem

Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua sáng kiến của Việt Nam với nghị quyết về việc lấy ngày 27.12 hằng năm là Ngày quốc tế phòng chống dịch bệnh.
Nhân Ngày quốc tế Phòng chống dịch bệnh 27.12.2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có thông điệp gửi cộng đồng quốc tế.
Thông điệp nêu rõ, trong thời điểm cộng đồng quốc tế khép lại năm 2020 đầy thử thách và khó khăn do đại dịch Covid-19, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã thông qua sáng kiến của Việt Nam với nghị quyết về việc lấy ngày 27.12 hằng năm là Ngày quốc tế phòng chống dịch bệnh, một nghị quyết có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức của từng cá nhân, cộng đồng, quốc gia và quốc tế về tầm quan trọng và sự cần thiết, cấp bách của việc phòng ngừa, hợp tác, sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh. Sáng kiến này đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ, rộng rãi của cộng đồng quốc tế, thể hiện qua việc có 112 quốc gia đồng bảo trợ nghị quyết.
Trên tinh thần kỷ niệm Ngày quốc tế phòng chống dịch bệnh 27.12 đầu tiên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi các quốc gia, tổ chức và cá nhân nhiệt liệt hưởng ứng và triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết này, trong đó đặc biệt quan tâm những nội dung:
Tăng cường phối hợp chính sách, đoàn kết hành động và đề cao hợp tác quốc tế cũng như nỗ lực của các thể chế đa phương trong quản trị toàn cầu, với Liên Hiệp Quốc giữ vai trò trung tâm, nhằm đẩy lùi Covid-19, phòng chống hiệu quả các dịch bệnh.
Lấy lợi ích của người dân làm trung tâm cho mọi chính sách và hành động, ưu tiên hàng đầu là bảo vệ sức khỏe, tính mạng con người.
Chủ động thích ứng trong giai đoạn “bình thường mới”, triển khai đồng bộ và hài hòa các giải pháp bảo đảm phòng chống dịch đi đôi với phục hồi kinh tế, thuận lợi hóa thương mại và đầu tư xuyên biên giới, duy trì các chuỗi cung ứng, nhất là các mặt hàng thiết yếu, thực phẩm, trang thiết bị y tế… 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

%d bloggers like this: