Ban Bí thư nghiêm cấm biếu tặng quà tết lãnh đạo

83 lượt xem

Theo Chỉ thị 48 của Ban Bí thư, ‘không tổ chức đi thăm, chúc tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; nghiêm cấm biếu, tặng quà tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; không đi lễ chùa, lễ hội nếu không được phân công….’
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng vừa thay mặt Ban Bí thư ký ban hành Chỉ thị 48 về việc tổ chức tết năm 2021.
Theo đó, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời đẩy mạnh các hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.
Ban Bí thư nêu rõ các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong dịp tết, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được vui xuân, đón tết. Ngoài ra, Ban Bí thư cũng lưu ý việc tổ chức các hoạt động cuối năm và dịp tết thiết thực, an toàn, tiết kiệm, gắn với việc thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Việc tổ chức bắn pháo hoa phải phù hợp với điều kiện, khả năng của từng địa phương, không sử dụng ngân sách nhà nước.
Ban Bí thư cũng yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành T.Ư. “Không tổ chức đi thăm, chúc tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; nghiêm cấm biếu, tặng quà tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; không đi lễ chùa, lễ hội nếu không được phân công; không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động lễ hội, vui chơi…”, chỉ thị nêu rõ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

%d bloggers like this: