Ban hành danh mục nghề Việt Nam

73 lượt xem

Thủ tướng vừa ban hành Danh mục nghề nghiệp Việt Nam.
Theo đó, danh mục nghề nghiệp Việt Nam gồm 5 cấp. Cụ thể, cấp 1 là cấp độ kỹ năng. Cấp độ kỹ năng này thể hiện mức độ phức tạp trong việc thực hiện nhiệm vụ. Từ cấp 2 đến cấp 5 là lĩnh vực chuyên môn.
Kỹ năng chuyên môn bao gồm lĩnh vực chuyên môn (tương ứng các nhóm ngành nghề đào tạo) mà công việc đòi hỏi, các công cụ máy móc đã sử dụng, các nguyên liệu vật liệu dùng trong sản xuất và loại sản phẩm và dịch vụ đã làm ra hoặc do kinh nghiệm có được trong thực hiện công việc.
Cũng theo quyết định, có 10 nhóm nghề cấp 1, gồm: lãnh đạo quản lý trong các ngành, các cấp và đơn vị; nhà chuyên môn bậc cao; nhà chuyên môn bậc trung; nhân viên trợ lý văn phòng; nhân viên dịch vụ bán hàng; lao động có kỹ năng trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; lao động thủ công và các nghề nghiệp có liên quan khác; thợ lắp ráp và vận hành máy móc, thiết bị; lao động giản đơn; lực lượng vũ trang.
Việc ban hành danh mục nghề nghiệp Việt Nam nhằm sử dụng trong công tác thống kê về lao động Việt Nam và làm cơ sở để quản lý lao động theo nghề. Quyết định có hiệu lực từ ngày 15.1.2021. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

%d bloggers like this: