Bí thư TP.Thủ Đức được Thành ủy TP.HCM chỉ định trước ngày 18.1.2021

91 lượt xem

UBND TP.HCM đề nghị Ban Tổ chức Thành ủy tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM sắp xếp, thành lập, sáp nhập tổ chức bộ máy các tổ chức Đảng, chỉ định Bí thư Thành ủy TP.Thủ Đức trước ngày 18.1.2021

 

Trụ sở UBND Q.2 dự kiến được chọn làm trụ sở của Thành ủy TP.Thủ Đức. /// Ảnh: Ngọc Dương

Trụ sở UBND Q.2 dự kiến được chọn làm trụ sở của Thành ủy TP.Thủ Đức. – Ảnh: Ngọc Dương

Trụ sở UBND Q.2 dự kiến được chọn làm trụ sở của Thành ủy TP.Thủ Đức.

Ảnh: Ngọc Dương
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 1111 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập TP.Thủ Đức.
Theo đó, TP Thủ Đức và các đơn vị hành chính phường sau sắp xếp, sáp nhập chính thức hoạt động kể từ ngày 1.3.2021. Các văn bản của chính quyền địa phương ở quận 2, 9, Thủ Đức và các phường những nơi sắp xếp đơn vị hành chính ban hành trước ngày 1.3 nếu chưa có cơ quan có thẩm quyền thay thế hoặc bãi bỏ thì vẫn được tiếp tục sử dụng.

Nếu thành lập, thành phố phía Đông (thành phố Thủ Đức) trực thuộc TP.HCM sẽ như thế nào?

Bầu Chủ tịch UBND TP.Thủ Đức trước ngày 19.2.2021

UBND TP.Thủ Đức và các phường những nơi sắp xếp đơn vị hành chính chủ động triển khai, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện các thủ tục chuyển đổi giấy tờ và không thu các loại lệ phí khi thực hiện chuyển đổi giấy tờ do thay đổi địa giới đơn vị hành chính.
TP.HCM cũng đưa ra các mốc thời gian cụ thể về việc sắp xếp tổ chức bộ máy và bàn giao cơ sở vật chất phục vụ hoạt động của TP.Thủ Đức.
Bí thư TP.Thủ Đức được Thành ủy TP.HCM chỉ định trước ngày 18.1.2021 - ảnh 1

Bộ máy hành chính ở TP.Thủ Đức sẽ chính thức hoạt động từ ngày 1.3.2021.

Ảnh: Ngọc Dương

Cụ thể, trước ngày 10.1.2021, UBND 3 quận: 2, 9 và Thủ Đức thống kê, rà soát tổ chức bộ máy (Thường trực HĐND, UBND, đại biểu HĐND, trường học, trạm y tế, khu phố, tổ dân phố, cán bộ, công chức, viên chức, hồ sơ, tài liệu), cơ sở vật chất, tài sản, tài chính, các dự án đầu tư đang triển khai thực hiện dở dang… trong phạm vi điều chỉnh địa giới hành chính để chuẩn bị công tác bàn giao giữa các cơ quan, đơn vị liên quan.
Trước ngày 18.1, đề nghị Ban Tổ chức Thành ủy tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM sắp xếp, thành lập, sáp nhập tổ chức bộ máy các tổ chức Đảng, tổ chức chính trị – xã hội của 3 quận để thành lập tổ chức Đảng, tổ chức chính trị – xã hội của TP.Thủ Đức. Theo đó, Thành ủy TP.HCM sẽ chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư Thành ủy và thành ủy viên của TP.Thủ Đức.
– Trước ngày 20.1, đề nghị Thường trực HĐND TP.HCM chỉ định triệu tập viên trong số đại biểu HĐND của 3 quận: 2, 9 và Thủ Đức để triệu tập và chủ tọa cho đến khi HĐND bầu ra Chủ tịch HĐND TP.Thủ Đức (theo Điều 134 Luật Tổ chức chính quyền địa phương).
– Trước ngày 19.2, HĐND TP.Thủ Đức tiến hành bầu các chức danh thuộc thẩm quyền, bao gồm: Chủ tịch và các Phó chủ tịch HĐND TP.Thủ Đức; Trưởng ban, Phó trưởng ban của các ban thuộc HĐND; Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND và các ủy viên UBND TP.Thủ Đức.
Trước ngày 25.2, UBND TP.Thủ Đức chủ trì, phối hợp 3 quận bàn giao tổ chức bộ máy, cơ sở vật chất, tài sản, tài chính, các dự án đầu tư đang triển khai thực hiện dở dang… từ ba quận về TP.Thủ Đức quản lý.

Thu hồi con dấu trước ngày 28.2.2021

Đối với các phường thuộc diện sáp nhập, trước ngày 7.2, Ban Thường vụ Quận ủy 3, 4, 5, 10, Phú Nhuận và Thành ủy TP.Thủ Đức tổ chức sắp xếp, thành lập, sáp nhập tổ chức bộ máy các tổ chức Đảng, tổ chức chính trị – xã hội của các phường trực thuộc theo tên của đơn vị hành chính mới. Chỉ định Ban Chấp hành, Bí thư, Phó bí thư các phường mới; bầu Chủ tịch UBND và Phó chủ tịch UBND các phường mới trước ngày 26.2.
Trước ngày 27.2, UBND các quận: 3, 4, 5, 10, Phú Nhuận và TP.Thủ Đức tổ chức bàn giao tổ chức bộ máy, cơ sở vật chất, tài sản, tài chính, các dự án đầu tư do UBND phường làm chủ đầu tư đang triển khai thực hiện dở dang (nếu có)… về phường mới quản lý.
Bí thư TP.Thủ Đức được Thành ủy TP.HCM chỉ định trước ngày 18.1.2021 - ảnh 2

TP.Thủ Đức được kỳ vọng trở thành động lực tăng trưởng mới cho TP.HCM với mức đóng góp 7% GDP.

Ảnh: Ngọc Dương

Về sắp xếp các cơ quan trực thuộc ngành dọc, trước ngày 20.2, các cơ quan ngành dọc thuộc Trung ương gồm: TAND, Viện kiểm sát nhân dân, Công an, Ban Chỉ huy quân sự, Chi cục Thi hành án dân sự, Bảo hiểm xã hội, Kho bạc nhà nước, Ngân hàng chính sách xã hội, Chi cục Thuế, Chi cục Thống kê… Các cơ quan có thẩm quyền căn cứ vào quy định của pháp luật về tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của ngành, đơn vị để tiến hành kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, tài sản, biên chế, công chức, viên chức và người lao động.
Các cơ quan ngành dọc thuộc TP.HCM và các sở, ngành như Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích, bệnh viện, trung tâm y tế, Văn phòng đăng ký đất đai, Đội thanh tra xây dựng địa bàn… sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự, tài sản.
Liên quan đến việc thay đổi con dấu, bảng tên, biển hiệu TP.Thủ Đức, UBND TP.HCM yêu cầu trước ngày 10.1 phải thay đổi con dấu của các cơ quan, đơn vị ảnh hưởng của Nghị quyết 1111. Con dấu cũ được phép sử dụng để giải quyết công việc còn dở dang nhưng phải thu hồi chậm nhất đến hết ngày 28.2.2021. Bảng tên, bảng hiệu của các cơ quan, đơn vị, thay đổi trước ngày 25.2.2021.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

%d bloggers like this: