Chỉ định Bí thư Thành ủy Thủ Đức sớm hơn dự kiến

69 lượt xem

Bí thư Thành ủy Thủ Đức và các chức danh khác được kiện toàn sớm hơn kế hoạch ban đầu để chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho cuộc bầu cử quốc gia.

Trụ sở UBND Q.2, TP.HCM dự kiến làm Thành ủy TP.Thủ Đức sau khi thành lập. /// Ảnh: Ngọc Dương

Trụ sở UBND Q.2, TP.HCM dự kiến làm Thành ủy TP.Thủ Đức sau khi thành lập. – Ảnh: Ngọc Dương

Trụ sở UBND Q.2, TP.HCM dự kiến làm Thành ủy TP.Thủ Đức sau khi thành lập.

Ảnh: Ngọc Dương
Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan vừa ký quyết định điều chỉnh kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 1111/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập TP.Thủ Đức thuộc TP.HCM.
Trước đó, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã ký quyết định số 4764 ngày 29.12.2020 về kế hoạch triển khai Nghị quyết 1111. Việc điều chỉnh quyết định 4764 nhằm đảm bảo việc thành lập Ủy ban bầu cử ở cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã đúng quy định tại Điều 22 luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND và công văn số 23 ngày 15.12.2020 của Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia.

TP.Thủ Đức hoạt động từ ngày 7.2

Theo quyết định mới, việc sắp xếp tổ chức bộ máy được chia thành 3 giai đoạn với mốc thời gian được rút ngắn hơn trước.
Cụ thể, giai đoạn 1: từ ngày 1.1 đến ngày 7.2.2021, phấn đấu hoàn thành việc sắp xếp, bàn giao, ổn định tổ chức bộ máy, nhân sự tổ chức Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị – xã hội, các cơ quan hành chính nhà nước, các tổ chức thuộc ngành dọc của Trung ương đóng trên địa bàn tại các đơn vị hành chính thuộc diện sắp xếp. Bộ máy hành chính nhà nước của TP.Thủ Đức chính thức hoạt động vào ngày 7.2.
Trong đó, trước ngày 8.1, đề nghị Ban Tổ chức Thành ủy tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM sắp xếp, thành lập, sáp nhập tổ chức bộ máy các tổ chức Đảng, tổ chức chính trị – xã hội của 3 quận: 2, 9 và Thủ Đức để thành lập tổ chức Đảng, tổ chức chính trị – xã hội của TP.Thủ Đức. Chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư Thành ủy Thủ Đức và thành ủy viên.
Như vậy, việc tổ chức, sắp xếp các cơ quan Đảng và đoàn thể được thực hiện sớm hơn 10 ngày so với Quyết định 4764 (ngày 18.1).
https://tin24hqua.com/wp-content/uploads/2021/01/che1bb8920c491e1bb8bnh20bc3ad20thc6b020thc3a0nh20e1bba7y20the1bba720c490e1bba9c20se1bb9bm20hc6a1n20de1bbb120kie1babfn20-20e1baa3nh201.html

Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu (thứ 3 từ trái qua) trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên.

Ảnh: T.T

Tương tự, trước ngày 14.1, đề nghị Ban Thường vụ Quận ủy 3, 4, 5, 10, Phú Nhuận và Thành ủy TP.Thủ Đức tổ chức sắp xếp, thành lập, sáp nhập tổ chức bộ máy các tổ chức Đảng, tổ chức chính trị – xã hội của các phường trực thuộc theo tên của đơn vị hành chính mới. Chỉ định Ban Chấp hành, Bí thư và Phó bí thư các phường mới.
Trước ngày 14.1, đề nghị Thường trực HĐND TP.HCM chỉ định triệu tập viên trong số đại biểu HĐND của quận 2, 9, Thủ Đức để triệu tập và chủ tọa cho đến khi HĐND bầu ra Chủ tịch HĐND của TP.Thủ Đức theo Điều 134 luật Tổ chức chính quyền địa phương.
Trước ngày 17.1, HĐND TP.Thủ Đức tiến hành bầu các chức danh thuộc thẩm quyền, bao gồm: Chủ tịch và Phó chủ tịch HĐND, Trưởng ban và Phó trưởng ban của các ban thuộc HĐND, Chủ tịch, các Phó chủ tịch và ủy viên UBND.
Sau đó 1 ngày, Thường trực HĐND các quận và TP.Thủ Đức chỉ định triệu tập viên trong số đại biểu HĐND các phường để triệu tập và chủ tọa cho đến khi HĐND bầu ra Chủ tịch HĐND phường mới. Trước ngày 20.1, HĐND các phưòng mới tiến hành bầu các chức danh thuộc thẩm quyền.
Đối với các cơ quan ngành dọc trực thuộc Trung ương, TP.HCM đề nghị các ngành Tòa án, Viện Kiểm sát, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự, Chi cục Thi hành án dân sự, Bảo hiểm xã hội, Kho bạc, Ngân hàng Chính sách, Chi cục thuế, Chi cục Thống kê,… căn cứ các quy định của pháp luật về tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của ngành, đơn vị tiến hành kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy; tài sản; biên chế, công chức, viên chức và người lao động trước ngày 25.1.
Ngoài ra, TP.HCM cũng đề nghị Thủ trưởng các sở ngành kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy; tài sản; biên chế, công chức, viên chức và người lao động các đơn vị trực thuộc cho phù hợp với đơn vị hành chính mới. Đồng thời, xây dựng nội dung hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến người dân và doanh nghiệp trong quá trình sắp xếp các đơn vị hành chính, đặc biệt là trong giai đoạn chuyển tiếp; trực tiếp xử lý những vấn đề vướng mắc của cơ sở theo thẩm quyền. Việc này hoàn tất trước ngày 25.1.
Đối với việc thay đổi bảng tên và biển hiệu, các cơ quan, đơn vị và địa phương sau khi thực hiện việc sắp xếp hoàn tất trước ngày 1.2. Ngoài ra, trước ngày 7.2 cần phải thành lập Ủy ban bầu cử ở TP.Thủ Đức và ở các phường nơi sắp xếp đơn vị hành chính.

Lập Tổ công tác xử lý các vấn đề phát sinh

Giai đoạn 2, từ ngày 7.2 đến ngày bầu cử 23.5, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ sau khi sắp xếp, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Đồng thời, kiểm tra, rà soát, đánh giá việc triển khai thực hiện các hướng dẫn của sở, ngành và cơ quan thuộc ngành dọc của Trung ương trong việc thực hiện thủ tục chuyển đổi các loại giấy tờ có liên quan đến đời sống, an sinh xã hội, kinh doanh cho cá nhân và tổ chức với nguyên tắc không thu các loại lệ phí khi thực hiện việc chuyển đổi do thay đổi địa giới đơn vị hành chính. Bên cạnh đó, tập trung giải quyết những vấn đề mới phát sinh trong quá trình thực hiện việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính.
https://tin24hqua.com/wp-content/uploads/2021/01/che1bb8920c491e1bb8bnh20bc3ad20thc6b020thc3a0nh20e1bba7y20the1bba720c490e1bba9c20se1bb9bm20hc6a1n20de1bbb120kie1babfn20-20e1baa3nh202.html

TP.Thủ Đức được kỳ vọng trở thành đô thị kiểu mẫu, đóng góp 7% GDP cả nước.

Ảnh: Ngọc Dương

Giai đoạn 3, sau ngày bầu cử 23.5, tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy các cơ quan sau bầu cử; hoàn thành cơ bản phương án bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Đồng thời, xây dựng và ban hành quyết định phân cấp, ủy quyền cho UBND, Chủ tịch UBND TP.Thủ Đức mang tính đột phá, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động quản lý, điều hành của TP.Thủ Đức.
Tại quyết định này, UBND TP.HCM cũng thành lập Tổ công tác xử lý những vấn đề phát sinh do Sở Nội vụ làm tổ trưởng, các thành viên là đại diện các cơ quan: Ban Tổ chức Thành ủy, các sở Tư pháp, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Văn phòng UBND TP.HCM.
Ngày 9.12.2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã và thành lập TP.Thủ Đức thuộc TP.HCM. Theo đó, TP.Thủ Đức được thành lập trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng diện tích và dân số 3 quận: 2, 9 và Thủ Đức; sau khi thành lập, TP.Thủ Đức có 34 phường, rộng 211,56 km2 với dân số hơn 1 triệu người.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

%d bloggers like this: