Công tác dân tộc là vấn đề chiến lược cơ bản, lâu dài, cấp bách

53 lượt xem

Chiều 3.12, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp đoàn đại biểu dự Đại hội toàn quốc các dân tộc thiểu số lần thứ 2, giai đoạn 2021 – 2030.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân  /// ẢNH N.H

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân – ẢNH N.H

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

ẢNH N.H
Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước ta coi công tác dân tộc là vấn đề chiến lược cơ bản, lâu dài, cấp bách; là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị.
Trong đó, nguyên tắc cơ bản nhất của công tác dân tộc là: các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển; nghiêm cấm mọi hành vi kỳ thị, chia rẽ dân tộc. Nhà nước thực hiện chính sách phát triển toàn diện và tạo điều kiện để tất cả các dân tộc thiểu số phát huy nội lực, cùng phát triển với đất nước. Nội dung nguyên tắc này đã được Hiến định tại điều 5 của Hiến pháp năm 2013…
Chủ tịch Quốc hội nhắn nhủ các đại biểu và đồng bào các dân tộc thiểu số và miền núi phải đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, kiên quyết bài trừ nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết, phòng chống bệnh tật để nâng cao thể trạng, trí tuệ và tầm vóc con cháu. Cùng với đó, phải bảo tồn, phát triển văn hóa của các dân tộc kết hợp với phát triển du lịch cộng đồng để tạo động lực cho phát triển kinh tế – xã hội, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của đồng bào.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

%d bloggers like this: