Hà Nội thưởng tết cao nhất 400 triệu đồng

75 lượt xem

Khảo sát tình hình lương, thưởng tết của 6.325 doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội cho thấy, mức thưởng tết Nguyên đán 2021 giảm nhẹ so với năm 2020. Trong đó, mức thưởng cao nhất 400 triệu đồng, thấp nhất là 400.000 đồng.

Mức thưởng tết Nguyên đán 2021 trong các doanh nghiệp tại Hà Nội giảm nhẹ so với năm 2020 /// Ảnh Ngọc Thắng

Mức thưởng tết Nguyên đán 2021 trong các doanh nghiệp tại Hà Nội giảm nhẹ so với năm 2020 – Ảnh Ngọc Thắng

Mức thưởng tết Nguyên đán 2021 trong các doanh nghiệp tại Hà Nội giảm nhẹ so với năm 2020

Ảnh Ngọc Thắng
Khảo sát tình hình lương, thưởng tết của 6.325 doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội cho thấy, mức thưởng tết Nguyên đán 2021 cao nhất 400 triệu đồng, thấp nhất là 400.000 đồng.
Chiều nay, 31.12, ông Nguyễn Hữu Lực, Trưởng phòng Lao động, tiền lương và Bảo hiểm xã hội (Sở LĐ-TB-XH), cho biết khảo sát tình hình lương, thưởng tết được thực hiện với 4 loại hình doanh nghiệp, gồm: Công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; Công ty có cổ phần vốn góp chi phối của nhà nước; doanh nghiệp dân doanh; và doanh nghiệp có vốn đấu tư nước ngoài (FDI).
Kết quả, trong số 6.325 doanh nghiệp gửi báo cáo, mức thưởng tết Nguyên đán năm 2021 bình quân là 4,2 triệu đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 400 triệu đồng/người, và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 550.000 đồng/người.
Trong đó, loại hình công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, thưởng tết Nguyên đán bình quân 3,5 triệu đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 30 triệu đồng/người, và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 550.000 đồng/người.
Công ty có cổ phần vốn góp chi phối của nhà nước thưởng tết Nguyên đán bình quân 3,8 triệu đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 30 triệu đồng/người, và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 650.000 đồng/người.
Khối doanh nghiệp dân doanh thưởng tết bình quân 4,2 triệu đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 400 triệu đồng/người, và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 700.000 đồng/người.
Khối doanh nghiệp FDI thưởng bình quân 4,45 triệu đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 280 triệu đồng/người, và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 750.000 đồng/người.

Thưởng tết Dương lịch thấp nhất 320.000 đồng

Về mức thưởng tết Dương lịch, loại hình công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thưởng bình là 1 triệu đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 5 triệu đồng/người, và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 500.000 đồng/người.
Công ty có cổ phần vốn góp chi phối của nhà nước thưởng mức bình quân là 600.000 đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 4,8 triệu đồng/người, và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 400.000 đồng/người.
Khối doanh nghiệp dân doanh mức bình quân là 780.000 đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 65 triệu đồng/người, và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 400.000 đồng/người.
Khối doanh nghiệp FDI mức bình quân là 750.000 đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 68 triệu đồng/người, và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 320.000 đồng/người.
Đánh giá về mức thưởng tết năm 2021, ông Lực cho hay: “Nhìn chung, tiền thưởng tết 2021 của người lao động giảm nhẹ so với năm 2020, riêng mức thưởng tết Dương lịch cao nhất trong khối doanh nghiệp dân doanh tăng hơn so với năm 2020”.
Khảo sát của Sở LĐ-TB-XH năm 2020 cho thấy, thưởng tết cao nhất là 420 triệu đồng thuộc về 1 doanh nghiệp thuộc khối dân doanh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

%d bloggers like this: