Nhân viên phục vụ tại Đại Hội XIII được xét nghiệm Covid-19 lần 3

43 lượt xem

Nhiều nhân viên phục vụ tại Đại hội XIII đã được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 ngay tại Trung tâm Hội nghị quốc Gia – nơi diễn ra Đại hội, sau khi tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp.
Sau ca nhiễm mới trong cộng đồng được phát hiện, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, nơi diễn ra Đại hội XIII, đã siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
Trong chiều 28.1, theo ghi nhận của phóng viên, các nhân viên phục vụ Đại hội XIII đã được các nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm ngay tại nơi diễn ra Đại hội. Bên cạnh đó, các biện pháp chống dịch khác được áp dụng, như yêu cầu đeo khẩu trang và có thêm những điểm rửa tay sát khuẩn.
https://tin24hqua.com/wp-content/uploads/2021/01/nhc3a2n20vic3aan20phe1bba5c20ve1bba520te1baa1i20c490e1baa1i20he1bb99i20xiii20c491c6b0e1bba3c20xc3a9t20nghie1bb87m20covid-1920le1baa7n20320-20e1baa3nh201-1.html

Các nhân viên tại trung tâm hội nghị quốc gia xếp hàng lấy mẫu

Ảnh Đậu Tiến Đạt

https://tin24hqua.com/wp-content/uploads/2021/01/nhc3a2n20vic3aan20phe1bba5c20ve1bba520te1baa1i20c490e1baa1i20he1bb99i20xiii20c491c6b0e1bba3c20xc3a9t20nghie1bb87m20covid-1920le1baa7n20320-20e1baa3nh202.html

Đây là lần thứ 3, các nhân viên phục vụ Đại hội XIII được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Trước khi Đại hội diễn ra, các nhân viên cũng như phóng viên báo chí đã 2 lần được xét nghiệm Covid-19. Những người có kết quả âm tính với virus mới được làm việc tại Đại hội.

Ảnh Đậu Tiến Đạt

https://tin24hqua.com/wp-content/uploads/2021/01/nhc3a2n20vic3aan20phe1bba5c20ve1bba520te1baa1i20c490e1baa1i20he1bb99i20xiii20c491c6b0e1bba3c20xc3a9t20nghie1bb87m20covid-1920le1baa7n20320-20e1baa3nh203.html

Người được lấy mẫu xét nghiệm sẽ lấy dịch họng và mũi

Ảnh Đậu Tiến Đạt

https://tin24hqua.com/wp-content/uploads/2021/01/nhc3a2n20vic3aan20phe1bba5c20ve1bba520te1baa1i20c490e1baa1i20he1bb99i20xiii20c491c6b0e1bba3c20xc3a9t20nghie1bb87m20covid-1920le1baa7n20320-20e1baa3nh204.html

Nhân viên phục vụ bếp cũng được lấy mẫu xét nghiệm

Ảnh Đậu Tiến Đạt

https://tin24hqua.com/wp-content/uploads/2021/01/nhc3a2n20vic3aan20phe1bba5c20ve1bba520te1baa1i20c490e1baa1i20he1bb99i20xiii20c491c6b0e1bba3c20xc3a9t20nghie1bb87m20covid-1920le1baa7n20320-20e1baa3nh205.html

Về chủ trương xét nghiệm đại biểu dự Đại hội, Thủ tướng cho rằng đây là việc cần thiết tiến hành tại khách sạn, nơi ở và đề nghị Tiểu ban An ninh y tế của Đại hội báo cáo Trưởng tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIII Trần Quốc Vượng quyết định. Cùng với đó là quy định đeo khẩu trang trong hội trường Đại hội.

Ảnh Đậu Tiến Đạt

https://tin24hqua.com/wp-content/uploads/2021/01/nhc3a2n20vic3aan20phe1bba5c20ve1bba520te1baa1i20c490e1baa1i20he1bb99i20xiii20c491c6b0e1bba3c20xc3a9t20nghie1bb87m20covid-1920le1baa7n20320-20e1baa3nh206.html

Một nữ nhân viên xếp hàng chờ lấy mẫu

Ảnh Đậu Tiến Đạt

https://tin24hqua.com/wp-content/uploads/2021/01/nhc3a2n20vic3aan20phe1bba5c20ve1bba520te1baa1i20c490e1baa1i20he1bb99i20xiii20c491c6b0e1bba3c20xc3a9t20nghie1bb87m20covid-1920le1baa7n20320-20e1baa3nh207.html

Nhân viên y tế trong bộ đồ bảo hộ y tế sắp xếp lại các mẫu xét nghiệm

Ảnh Đậu Tiến Đạt

https://tin24hqua.com/wp-content/uploads/2021/01/nhc3a2n20vic3aan20phe1bba5c20ve1bba520te1baa1i20c490e1baa1i20he1bb99i20xiii20c491c6b0e1bba3c20xc3a9t20nghie1bb87m20covid-1920le1baa7n20320-20e1baa3nh208.html

Thực hiện yêu cầu phòng, chống dịch, tại Trung tâm Báo chí Đại hội XIII, các phóng viên đều đeo khẩu trang khi làm việc.

Ảnh Đậu Tiến Đạt

https://tin24hqua.com/wp-content/uploads/2021/01/nhc3a2n20vic3aan20phe1bba5c20ve1bba520te1baa1i20c490e1baa1i20he1bb99i20xiii20c491c6b0e1bba3c20xc3a9t20nghie1bb87m20covid-1920le1baa7n20320-20e1baa3nh209.html

Các phóng viên đều đeo khẩu trang khi tác nghiệp tại hành lang Đại hội XIII.

Ảnh Đậu Tiến Đạt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

%d bloggers like this: