Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch UBND TP.Thủ Đức

69 lượt xem

Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch UBND thành phố thuộc TP.HCM, cụ thể là TP.Thủ Đức, được quy định như thế nào kể từ ngày 1.1.2021?

Nghị quyết 131/2020/QH14 do Quốc hội ban hành về Tổ chức chính quyền đô thị tại TP.HCM có hiệu lực từ ngày 1.1.2021 /// Ảnh minh họa: Độc Lập

Nghị quyết 131/2020/QH14 do Quốc hội ban hành về Tổ chức chính quyền đô thị tại TP.HCM có hiệu lực từ ngày 1.1.2021 – Ảnh minh họa: Độc Lập

Nghị quyết 131/2020/QH14 do Quốc hội ban hành về Tổ chức chính quyền đô thị tại TP.HCM có hiệu lực từ ngày 1.1.2021

Ảnh minh họa: Độc Lập
Nghị quyết 131/2020/QH14 do Quốc hội ban hành về Tổ chức chính quyền đô thị tại TP.HCM có hiệu lực từ ngày 1.1.2021. Đáng chú ý là quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của UBND, Chủ tịch UBND thành phố thuộc TP.HCM, cụ thể là TP.Thủ Đức.

Nếu thành lập, thành phố phía Đông (thành phố Thủ Đức) trực thuộc TP.HCM sẽ như thế nào?

Trước đó, ngày 9.12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã và thành lập TP.Thủ Đức thuộc TP.HCM
Theo đó, TP.Thủ Đức được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ 49,79 km2 diện tích tự nhiên, 171.311 người của Q.2; toàn bộ 113,97 km2 diện tích tự nhiên, 310.107 người của Q.9 và toàn bộ 47,80 km2 diện tích tự nhiên, 532.377 người của Q.Thủ Đức.
Sau khi thành lập, TP.Thủ Đức có 211,56 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số hơn 1 triệu người. Cùng với việc thành lập, các đơn vị hành chính cấp xã thuộc TP.Thủ Đức được sắp xếp lại. Với các phương án sắp xếp, TP.Thủ Đức sẽ có 34 phường.
Nghị quyết 131/2020/QH14 do Quốc hội ban hành quy định về Tổ chức chính quyền đô thị tại TP.HCM bao gồm 11 Điều. Trong đó, Điều 7 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của UBND, Chủ tịch UBND Thành phố thuộc TP.HCM. 
Cụ thể, Chủ tịch UBND thành phố thuộc TP.HCM thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương, quy định khác của pháp luật có liên quan và các nhiệm vụ, quyền hạn như: Bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái, khen thưởng, kỷ luật, đình chỉ công tác Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND phường trực thuộc; Tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức làm việc tại UBND phường trực thuộc theo quy định của pháp luật; Đình chỉ việc thi hành, bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản trái pháp luật của UBND phường trực thuộc.
Theo Nghị quyết 131/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 1.1.2021 thì việc tổ chức chính quyền đô thị tại TP.HCM quy định tại Nghị quyết này sẽ được thực hiện từ ngày 1.7.2021.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

%d bloggers like this: