Ông Nguyễn Hồng Sâm là Tổng giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

75 lượt xem

Ông Nguyễn Hồng Sâm, Quyền Tổng giám đốc Cổng TTĐT Chính phủ, được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc Cổng TTĐT Chính phủ kể từ ngày 24.12.2020.

Ông Nguyễn Hồng Sâm, Tổng giám đốc Cổng TTĐT Chính phủ, Tổng biên tập Báo điện tử Chính phủ /// Ảnh: VGP/Hà Chính

Ông Nguyễn Hồng Sâm, Tổng giám đốc Cổng TTĐT Chính phủ, Tổng biên tập Báo điện tử Chính phủ – Ảnh: VGP/Hà Chính

Ông Nguyễn Hồng Sâm, Tổng giám đốc Cổng TTĐT Chính phủ, Tổng biên tập Báo điện tử Chính phủ

Ảnh: VGP/Hà Chính
Cụ thể, theo Quyết định số 1029/QĐ-VPCP, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Sâm, Quyền Tổng giám đốc Cổng TTĐT Chính phủ, giữ chức Tổng giám đốc Cổng TTĐT Chính phủ và tiếp tục kiêm Tổng biên tập Báo Điện tử Chính phủ.
Trước đó, từ ngày 13.9.2020, ông Nguyễn Hồng Sâm, Vụ trưởng, Trưởng Cơ quan thường trực Báo Nhân Dân tại Cần Thơ, được tiếp nhận và bổ nhiệm giữ chức vụ quyền Tổng giám đốc Cổng TTĐT Chính phủ kiêm Tổng biên tập Báo Điện tử Chính phủ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

%d bloggers like this: