Phấn đấu tỷ lệ người ngoài Đảng ứng cử HĐND từ 10% trở lên

43 lượt xem

Dự thảo Nghị quyết về cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 đặt mục tiêu tỷ lệ người ngoài Đảng ứng cử HĐND từ 10% trở lên.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân báo cáo tờ trình của Chính phủ tại phiên họp /// Ảnh quochoi.vn

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân báo cáo tờ trình của Chính phủ tại phiên họp – Ảnh quochoi.vn

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân báo cáo tờ trình của Chính phủ tại phiên họp

Ảnh quochoi.vn
Chiều 10.12, tiếp tục phiên họp 51, Ủy ban Thường vụ cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

30% tỷ lệ trúng cử HĐND các cấp là nữ

Trình bày tờ trình của Chính phủ về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, việc dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu để ứng cử đại biểu ở mỗi đơn vị hành chính phải bảo đảm dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch; coi trọng chất lượng, lựa chọn đại biểu là những người tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, đạo đức, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh.
Bên cạnh đó, bảo đảm cơ cấu hợp lý trong các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân…
Dự thảo Nghị quyết dự kiến có ít nhất 35% tổng số người trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp là phụ nữ. Đồng thời, bảo đảm tỷ lệ người ứng cử là phụ nữ trúng cử khoảng 30% tổng số đại biểu HĐND.
Cạnh đó, dự thảo Nghị quyết đặt mục tiêu phấn đấu tỷ lệ người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND là người ngoài Đảng không dưới 10% tổng số người được giới thiệu ứng cử. Tỷ lệ người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND là đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) không dưới 15% tổng số người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND…
Dự thảo Nghị quyết cũng yêu cầu việc phân bổ người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021 – 2026 vào các đơn vị bầu cử cần bảo đảm công bằng, bình đẳng giữa những người ứng cử; bảo đảm tương quan hợp lý về dân số giữa các đơn vị hành chính cấp dưới, giữa các thôn, tổ dân phố.
Cho ý kiến về việc này, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho biết, Thường trực Uỷ ban này thấy rằng, việc người ứng cử đại biểu trúng cử là phụ thuộc vào sự tín nhiệm của cử tri. Do đó, nếu quy định mục tiêu phấn đấu để đạt tỷ lệ người ứng cử là phụ nữ trúng cử khoảng 30% tổng số đại biểu HĐND, tỷ lệ người dân tộc thiểu số trúng cử như trong dự thảo Nghị quyết sẽ không bảo đảm tính dân chủ, khách quan, minh bạch trong công tác bầu cử.
“Để đạt được mục tiêu này, đề nghị các địa phương cần làm tốt công tác giới thiệu người ứng cử có chất lượng, có sự tín nhiệm cao trong cộng đồng dân cư, đồng thời cũng cần tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để bảo đảm đạt được tỷ lệ theo mục tiêu đề ra”, ông Tùng cho hay.

HĐND các cấp tại TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng thực hiện ra sao?

Theo Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân, tiêu chuẩn đại biểu HĐND có tầm quan trọng không chỉ quyết định chất lượng hoạt động của đại biểu dân cử ở địa phương mà còn là yếu tố nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp.
“Trên cơ sở tiêu chuẩn, cần phải có cơ cấu hợp lý để đảm bảo tính đại diện trong cơ quan dân cử, tiêu biểu cho trí tuệ và sự đoàn kết của toàn dân tộc, phù hợp với sự phân bố dân cư, dân tộc, giới tính, điều kiện phát triển kinh tế – xã hội ở từng địa phương”, ông Tân cho hay.
Trên cơ sở đó, công tác chuẩn bị nhân sự ứng cử phải bảo đảm việc giới thiệu, lựa chọn bầu được những đại biểu thật sự tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.
Đối với việc triển khai các nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, dự thảo Nghị quyết quy định tại TP.HCM và TP.Đà Nẵng không tổ chức bầu cử đại biểu HĐND quận, phường nhiệm kỳ 2021 – 2026; tại TP.Hà Nội không tổ chức bầu cử đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2021 – 2026.
“Việc thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương tại quận, phường của TP.HCM, TP.Đà Nẵng và việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương tại phường của TP.Hà Nội trong nhiệm kỳ 2021 – 2026 thực hiện theo các nghị quyết của Quốc hội”, Bộ trưởng Tân cho hay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

%d bloggers like this: