Phát triển kinh tế tập thể phải xuất phát từ nhu cầu thực sự của nhân dân

75 lượt xem

Xác định rõ phát triển kinh tế tập thể phải xuất phát từ nhu cầu thực sự của nhân dân, phù hợp với điều kiện thực tiễn và tuân theo quy luật khách quan của kinh tế thị trường.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc /// ẢNH: QUANG HIẾU

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc – ẢNH: QUANG HIẾU

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

ẢNH: QUANG HIẾU
Đại hội đại biểu toàn quốc Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã khai mạc sáng 22.12 tại Hà Nội. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Liên minh HTX Việt Nam cần tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương của Đảng về kinh tế tập thể, HTX. Đó là thành phần kinh tế quan trọng, góp phần giữ vững ổn định chính trị – xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội. Xác định rõ phát triển kinh tế tập thể phải xuất phát từ nhu cầu thực sự của nhân dân, phù hợp với điều kiện thực tiễn và tuân theo quy luật khách quan của kinh tế thị trường.
Thủ tướng đề nghị hệ thống Liên minh HTX Việt Nam cần phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở T.Ư và địa phương, các tổ chức trong hệ thống chính trị để khai thác lợi thế, tiềm năng của mô hình HTX, thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, HTX thông qua thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án, dịch vụ công và một số nhiệm vụ khác do Chính phủ, bộ, ngành, địa phương giao, ủy thác; kịp thời tháo gỡ những khó khăn của HTX, phù hợp với cơ chế thị trường; hỗ trợ, nhân rộng mô hình HTX hoạt động hiệu quả.
Bên cạnh đó, cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách về phát triển kinh tế tập thể, HTX và pháp luật có liên quan, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để kinh tế tập thể, HTX phát triển bền vững… Dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng nhì cho Liên minh HTX Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

%d bloggers like this: