Phong trào thi đua cần có mục tiêu thiết thực, cụ thể

79 lượt xem

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, tổ chức các phong trào thi đua cần có mục tiêu thiết thực, cụ thể; tránh hình thức, lối mòn, nhàm chán, tẻ nhạt.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến dự đại hội  /// Ảnh: TTXVN

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến dự đại hội – Ảnh: TTXVN

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến dự đại hội

Ảnh: TTXVN
Sáng 10.12, tại Hà Nội, Đại hội thi đua yêu nước lần thứ X năm 2020 chính thức khai mạc, với sự tham dự của hơn 2.000 đại biểu.

Không thử thách nào không thể vượt qua

Phát biểu khai mạc đại hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng T.Ư, khẳng định trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước đã phát triển ngày càng mạnh mẽ và sâu rộng chưa từng thấy, với nhiều nội dung phong phú, thành tích sinh động. Theo Thủ tướng, đã có những câu chuyện cảm động, nhân văn, những tấm gương đa dạng trong cộng đồng, lĩnh vực từ chính trị, lực lượng vũ trang đến người dân, người già, trẻ nhỏ và những tấm lòng đối với đất nước trong lúc khó khăn, bệnh tật diễn ra. “Chúng ta đã làm được những việc mà thế giới cảm động, khâm phục”, ông nói.
Theo Thủ tướng, mặc dù còn những tồn tại, hạn chế và gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự nỗ lực rất lớn, quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đất nước ta đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực, tạo nhiều dấu ấn nổi bật, tô đậm thành tựu của 35 năm đổi mới. Chúng ta đã thi đua hoàn thành xuất sắc các mục tiêu kinh tế – xã hội đề ra, đứng trong top 10 nước tăng trưởng cao nhất thế giới, trong 16 nền kinh tế mới nổi thành công nhất.
Thủ tướng cũng cho biết, năm 2020 đánh dấu một bước ngoặt lớn trong lịch sử 100 năm gần đây của nhân loại khi đại dịch Covid-19 gây ra những tác hại vô cùng lớn về kinh tế và sự xáo trộn trong đời sống xã hội ở hầu hết các nền kinh tế trên thế giới. Tuy nhiên, nhờ sự đoàn kết đồng lòng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, sự hòa quyện ý Đảng, lòng dân, chúng ta đã thi đua và giành thắng lợi trong việc thực hiện mục tiêu kép: vừa phòng chống dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế. “Từ đây, chúng ta hiểu thêm rằng, mức độ thành công được xác định không chỉ bởi những gì chúng ta đã đạt được mà bởi cả những gì trở ngại chúng ta đã vượt qua”, Thủ tướng khẳng định và nhấn mạnh với những kết quả đó, không thể không cho rằng năm 2020 phải được xem là năm thành công nhất của nước ta trong 5 năm qua về tinh thần ý chí vươn lên, trong mọi khó khăn, thử thách.
Người đứng đầu Chính phủ cũng khẳng định, niềm tin của nhân dân với Đảng, với tương lai đất nước không ngừng được củng cố và nâng cao; giữa lúc khó khăn nhất, gai góc nhất là lúc chúng ta thể hiện bản sắc của tinh thần dân tộc, đoàn kết, tô điểm cho bản lĩnh, khí chất của con người Việt Nam. Đó là không thử thách nào mà dân tộc ta không thể vượt qua.

Tiếp tục đổi mới toàn diện

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định công tác thi đua khen thưởng có tầm quan trọng đặc biệt, góp phần tạo ra động lực thúc đẩy các hoạt động cách mạng. “Có thể nói đây là tư tưởng mang ý nghĩa chiến lược của Đảng ta, là một phương thức tổ chức công việc hết sức có hiệu quả, không phải chỉ trong giai đoạn bây giờ mà từ xưa đến nay”, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định.
Sau đại hội này, tôi đề nghị hơn 2.000 đại biểu có mặt hôm nay hãy tiếp tục phát huy năng lực, trí tuệ, tích cực tham gia và làm nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước tại cơ quan, địa phương, đơn vị, những cách làm hay, kinh nghiệm tốt nhanh chóng được lan tỏa sâu rộng đến cộng đồng, xã hội

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn vừa qua, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định phong trào thi đua yêu nước đã thực sự trở thành một động lực mạnh mẽ thúc đẩy mọi tầng lớp nhân dân phát huy tài năng, trí tuệ, sáng kiến, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, phát triển đất nước và xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam. Tuy nhiên, ông cũng nêu rõ, công tác này cũng còn một số hạn chế; trong đó, lớn nhất là còn nhiều mô hình, gương điển hình tiên tiến ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa được phát hiện, bồi dưỡng kịp thời và nhân rộng có hiệu quả. Việc tuyên truyền, tổ chức học tập, áp dụng mô hình mới còn ít được quan tâm. Cạnh đó, công tác khen thưởng có lúc, có việc chưa kịp thời; khen thưởng cho công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp còn chưa nhiều, nhất là các hình thức khen bậc cao; tính tiêu biểu, nêu gương và lan tỏa trong công tác khen thưởng có lúc còn hạn chế…
Từ đó, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu phải tiếp tục quán triệt, triển khai tuyên truyền và tổ chức thực hiện thật tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thi đua khen thưởng, để công tác thi đua khen thưởng thực sự là động lực, là biện pháp góp phần tăng cường xây dựng Đảng, hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thật sự của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, tổ chức các phong trào thi đua cần có mục tiêu thiết thực, cụ thể; tiếp tục đổi mới toàn diện, phát huy tinh thần sáng tạo trong tổ chức phong trào thi đua sao cho thật bổ ích, thiết thực, tránh hình thức, lối mòn, nhàm chán, tẻ nhạt. “Tôi muốn nói là tránh hình thức. Còn nhiều việc vẫn hình thức lắm. Làm sao cho thật thiết thực, mang lại hiệu quả cụ thể”, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng lưu ý.
Theo Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, đối tượng thi đua cần phải rộng rãi, bảo đảm hài hòa các lợi ích của người lao động, của bộ, ban, ngành, của địa phương, cơ quan, đơn vị và lợi ích của cả xã hội. Các phong trào thi đua cần có nội dung, tiêu chí cụ thể, rõ ràng, để dễ thực hiện, dễ kiểm tra, giám sát; huy động sự tham gia đông đảo và sự hưởng ứng tích cực của quần chúng nhân dân. Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng yêu cầu nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, tạo chuyển biến mạnh mẽ và thực chất, bảo đảm khen thưởng chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, có tác dụng giáo dục, nêu gương. Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, thi đua là để đào tạo rèn luyện và xây dựng con người mới. “Tôi nhắc lại: Tránh hình thức!”, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói.
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các phong trào thi đua. “Sau đại hội này, tôi đề nghị hơn 2.000 đại biểu có mặt hôm nay hãy tiếp tục phát huy năng lực, trí tuệ, tích cực tham gia và làm nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước tại cơ quan, địa phương, đơn vị, những cách làm hay, kinh nghiệm tốt nhanh chóng được lan tỏa sâu rộng đến cộng đồng, xã hội”, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định.

Phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021 – 2025

Tại hội nghị, báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trong 5 năm (2016 – 2020), phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021 – 2025, Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua – Khen thưởng T.Ư, cho biết trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước đã phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực.
Điển hình, phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực vươn lên của các hộ gia đình, tỷ lệ hộ nghèo cả nước xuống dưới 3%. So với đầu nhiệm kỳ, có 32,5% xã vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, 50% huyện thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn.
Trên lĩnh vực kinh tế, hơn 630.000 doanh nghiệp thành lập mới, nhiều doanh nghiệp có sản phẩm, dịch vụ được công nhận đạt thương hiệu quốc gia, doanh nghiệp vì người lao động. Các phong trào thi đua trên lĩnh vực văn hóa, xã hội lan tỏa mạnh, nhất là những lúc đất nước khó khăn. Khi miền Trung gặp lũ lụt, cả nước chung tay hướng về.
Từ các phong trào thi đua yêu nước, xuất hiện ngày càng nhiều các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc, điển hình tiên tiến. Các đại biểu dự đại hội là những gương điển hình trực tiếp đang lao động, học tập trên các lĩnh vực.
Tại đại hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021 – 2025 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

%d bloggers like this: