Sẽ sửa đổi quy định về kinh phí đào tạo, bồi dưỡng viên chức

175 lượt xem

Ông Tạ Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính, cho biết sẽ phối hợp với Bộ Nội vụ trình Chính phủ sửa đổi Nghị định 101/2017 ngày 1.9.2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.
Ông Tạ Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính, cho biết sẽ phối hợp với Bộ Nội vụ trình Chính phủ sửa đổi Nghị định 101/2017 ngày 1.9.2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Thông tư 36/2018/TT-BTC ngày 3.3.2018 của Bộ Tài chính về quy định kinh phí đào tạo, bồi dưỡng viên chức để phù hợp tình hình thực tiễn.
Trước đó, ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, đã kiến nghị về quy định kinh phí đào tạo, bồi dưỡng viên chức được đảm bảo từ nguồn tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, đóng góp của viên chức và các nguồn khác, nhưng không cho phép hỗ trợ từ ngân sách nhà nước nên tỉnh Phú Yên gặp khó khăn.
Theo ông Thế, để tạo điều kiện cho các đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức theo chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm đảm bảo theo quy định thì Bộ Tài chính xem xét, cho phép ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện công tác này. Ngoài ra, UBND tỉnh Phú Yên còn kiến nghị các bộ, ngành sớm ban hành chương trình bồi dưỡng theo hạng chức danh để tỉnh Phú Yên sớm triển khai thực hiện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

%d bloggers like this: