Tăng cường tiềm lực, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo

91 lượt xem

Những năm qua, Đảng – Nhà nước rất quan tâm xây dựng, hiện đại hóa Quân đội; mục tiêu xây dựng QĐND VN cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại…
Một số quân binh chủng tiến thẳng lên hiện đại (trong đó có quân chủng Hải quân và Phòng không – không quân) đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Những hình ảnh quân đội làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo do PV, CTV Thanh Niên thực hiện.

https://tin24hqua.com/wp-content/uploads/2020/12/tc483ng20cc6b0e1bb9dng20tie1bb81m20le1bbb1c20be1baa3o20ve1bb8720ve1bbafng20che1baafc20che1bba720quye1bb81n20bie1bb83n20c491e1baa3o20-20e1baa3nh201-1.html

Biên đội Su-30Mk2 của Trung đoàn 935, Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không-Không quân bay tuần tiễu qua đảo Trường Sa

Ảnh: Mai Thanh Hải

 

https://tin24hqua.com/wp-content/uploads/2020/12/tc483ng20cc6b0e1bb9dng20tie1bb81m20le1bbb1c20be1baa3o20ve1bb8720ve1bbafng20che1baafc20che1bba720quye1bb81n20bie1bb83n20c491e1baa3o20-20e1baa3nh202.html

Biên đội tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 và tàu tên lửa BPS-500 của Lữ đoàn 162, Vùng 4 hải quân thực hành bắn tên lửa diệt hạm trên biển

Ảnh: Mai Thanh Hải

https://tin24hqua.com/wp-content/uploads/2020/12/tc483ng20cc6b0e1bb9dng20tie1bb81m20le1bbb1c20be1baa3o20ve1bb8720ve1bbafng20che1baafc20che1bba720quye1bb81n20bie1bb83n20c491e1baa3o20-20e1baa3nh203.html

Trực thăng Mi-8T của Trung đoàn 917, Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không – Không quân huấn luyện phối thuộc với tàu đổ bộ của Lữ đoàn 127, Vùng 5 Hải quân trên vùng biển Tây Nam

Ảnh: Độc Lập

https://tin24hqua.com/wp-content/uploads/2020/12/tc483ng20cc6b0e1bb9dng20tie1bb81m20le1bbb1c20be1baa3o20ve1bb8720ve1bbafng20che1baafc20che1bba720quye1bb81n20bie1bb83n20c491e1baa3o20-20e1baa3nh204.html

Các tàu săn ngầm, tàu hộ vệ tên lửa và tàu tên lửa tấn công nhanh của Vùng 4 Hải quân hộ tống tàu ngầm của Lữ đoàn 189, Quân chủng Hải quân

Ảnh: Mai Thanh Hải

https://tin24hqua.com/wp-content/uploads/2020/12/tc483ng20cc6b0e1bb9dng20tie1bb81m20le1bbb1c20be1baa3o20ve1bb8720ve1bbafng20che1baafc20che1bba720quye1bb81n20bie1bb83n20c491e1baa3o20-20e1baa3nh205.html

Bộ đội ra đa Trung đoàn 292, Sư đoàn 377, Quân chủng Phòng không – Không quân quản lý chặt chẽ vùng trời quần đảo Trường Sa và nam Trung bộ

Ảnh: Ngô Tiến Mạnh

https://tin24hqua.com/wp-content/uploads/2020/12/tc483ng20cc6b0e1bb9dng20tie1bb81m20le1bbb1c20be1baa3o20ve1bb8720ve1bbafng20che1baafc20che1bba720quye1bb81n20bie1bb83n20c491e1baa3o20-20e1baa3nh206.html

Trực thăng săn ngầm Ka-28 của Lữ đoàn 954, Quân chủng Hải quân cất cánh từ tàu hộ vệ tên lửa

Ảnh: Mai Thanh Hải

https://tin24hqua.com/wp-content/uploads/2020/12/tc483ng20cc6b0e1bb9dng20tie1bb81m20le1bbb1c20be1baa3o20ve1bb8720ve1bbafng20che1baafc20che1bba720quye1bb81n20bie1bb83n20c491e1baa3o20-20e1baa3nh207.html

Tàu ngầm Kilo 636 của Lữ đoàn 189 Quân chủng Hải quân chuẩn bị đi làm nhiệm vụ trên biển

Ảnh: Duy Khánh

https://tin24hqua.com/wp-content/uploads/2020/12/tc483ng20cc6b0e1bb9dng20tie1bb81m20le1bbb1c20be1baa3o20ve1bb8720ve1bbafng20che1baafc20che1bba720quye1bb81n20bie1bb83n20c491e1baa3o20-20e1baa3nh208.html

Bộ đội đảo Núi Le B thuộc Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân canh gác bảo vệ đảo

Ảnh: Mai Thanh Hải

https://tin24hqua.com/wp-content/uploads/2020/12/tc483ng20cc6b0e1bb9dng20tie1bb81m20le1bbb1c20be1baa3o20ve1bb8720ve1bbafng20che1baafc20che1bba720quye1bb81n20bie1bb83n20c491e1baa3o20-20e1baa3nh209.html

Bộ đội tàu hộ vệ tên lửa của Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân trực canh trong hành trình tuần tra, huấn luyện đường dài ở quần đảo Trường Sa

Ảnh: Vũ Hưởng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

%d bloggers like this: