Thanh Hóa sẽ xử lý nghiêm những cán bộ, công chức có chất lượng tham mưu thấp

66 lượt xem

Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa vừa ký ban hành chỉ thị số 01/CT-UBND “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính”, đốc thúc cán bộ, công chức thực hiện đúng chức trách, đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn yêu cầu tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính trên địa bàn Thanh Hóa /// Ảnh: Lê Hợi

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn yêu cầu tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính trên địa bàn Thanh Hóa – Ảnh: Lê Hợi

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn yêu cầu tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính trên địa bàn Thanh Hóa

Ảnh: Lê Hợi
Theo đánh giá của UBND tỉnh Thanh Hóa, thời gian qua, UBND,  Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện nhiều biện pháp về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính…, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh trên địa bàn tỉnh.
Tuy nhiên, vẫn còn một số ngành, địa phương, đơn vị chưa chấp hành nghiêm sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. Cụ thể, nhiều công việc, nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao, nhưng một số ngành, địa phương, đơn vị triển khai thực hiện chậm tiến độ, thậm chí không thực hiện, chưa chủ động, thiếu quyết liệt, chất lượng tham mưu chưa bảo đảm theo yêu cầu; còn tình trạng cơ quan chủ trì không tham mưu rõ nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình.
Công tác quản lý Nhà nước ở một số ngành, lĩnh vực bị buông lỏng, tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm còn xảy ra; công tác phối hợp trong giải quyết công việc có việc còn thiếu chặt chẽ, hiệu quả chưa cao; một bộ phận cán bộ, công chức chưa chấp hành nghiêm sự chỉ đạo, điều hành, quyết định của cấp trên, vi phạm quy định về văn hóa công sở, còn có biểu hiện gây phiền hà, sách nhiễu, vòi vĩnh, yêu cầu doanh nghiệp, công dân phải “chung chi” trong quá trình thực thi công vụ. Cá biệt có cán bộ, công chức vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến mức phải thi hành kỷ luật, thậm chí phải truy cứu trách nhiệm hình sự.
Công tác kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức chưa được quan tâm đúng mức, việc phát hiện vi phạm, xác định trách nhiệm và xử lý chưa kịp thời, chưa đủ tính răn đe, giáo dục; người đứng đầu một số ngành, địa phương, đơn vị chưa làm tốt vai trò, trách nhiệm, quyền hạn được giao…, ảnh hưởng đến kỷ luật, kỷ cương hành chính, làm suy giảm lòng tin của tổ chức, công dân và ảnh hưởng đến các chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh của tỉnh.
Để tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành và quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, bảo đảm sự nghiêm minh của pháp luật, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu người đứng đầu các sở, ngành, địa phương trên địa bàn phải khắc phục những hạn chế trên, đồng thời phải thực hiện đúng và đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; không né tránh, bỏ sót nhiệm vụ. Trong quá trình tham mưu giải quyết công việc phải phân tích làm rõ sự phù hợp của nội dung đề xuất với các quy định hiện hành của pháp luật và thực tế.
Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các ngành, các địa phương đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là thực hiện nghiêm quy định về tiếp nhận, xử lý văn bản, hồ sơ công việc, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử từ cấp tỉnh xuống cấp xã; không tiếp nhận và xử lý hồ sơ công việc bằng giấy (trừ các văn bản mật và hồ sơ, thủ tục của các doanh nghiệp, công dân)…
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao cho Sở Nội vụ tỉnh này tăng cường kiểm tra, đôn đốc, đặc biệt là kiểm tra đột xuất, tuyệt đối không để các ngành, các cấp xảy ra chậm trễ trong giải quyết công việc được giao. Xử lý nghiêm những trường hợp chậm trễ trong xử lý công việc, chất lượng tham mưu thấp, có hành vi nhũng nhiễu, phiền hà, tiêu cực, vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước… Kiên quyết loại bỏ ra khỏi bộ máy những cán bộ, công chức, viên chức tham nhũng, có năng lực yếu, thiếu tinh thần trách nhiệm, vi phạm đạo đức, không hoàn thành nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

%d bloggers like this: