Thành lập phòng Giám định hình sự thuộc Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

61 lượt xem

Với 100% thành viên có mặt tán thành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phê chuẩn quyết định của Viện trưởng VKSND tối cao về việc thành lập phòng Giám định kỹ thuật hình sự thuộc VKSND tối cao.

Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí /// Ảnh Ngọc Thắng

Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí – Ảnh Ngọc Thắng

Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí

Ảnh Ngọc Thắng

Biên chế từ 7 – 9 người, thực hiện giám định âm thanh, hình ảnh

Ngày 12.1, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 52, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, phê chuẩn quyết định của Viện trưởng VKSND tối cao về việc thành lập phòng Giám định kỹ thuật hình sự thuộc VKSND tối cao.
Trình bày tờ trình về vấn đề này, Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí cho biết, việc thành lập phòng Giám định kỹ thuật hình sự thuộc VKSND tối cao căn cứ vào khoản 4, điều 12 luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Giám định tư pháp năm 2020, có hiệu lực thi hành từ 1.1.2021, quy định về tổ chức giám định tư pháp công lập về kỹ thuật hình sự.
Theo quyết định, phòng Giám định kỹ thuật hình sự thuộc VKSND tối cao có nhiệm vụ: thực hiện giám định kỹ thuật hình sự về âm thanh, hình ảnh từ các dữ liệu điện tử; nghiên cứu khoa học chuyên ngành kỹ thuật hình sự về âm thanh, hình ảnh từ các dữ liệu điện tử; thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế chuyên ngành kỹ thuật hình sự về âm thanh, hình ảnh từ các dữ liệu điện tử theo quy định của pháp luật.
Với chức năng, nhiệm vụ như trên, VKSND tối cao xác định vị trí pháp lý, quy mô, tính chất phòng Giám định kỹ thuật hình sự thuộc VKSND tối cao là đơn vị cấp phòng thuộc Văn phòng VKSND tối cao. Tuy nhiên, chức năng, nhiệm vụ của phòng Giám định độc lập với chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng VKSND tối cao; chịu sự quản lý về mặt hành chính của Văn phòng Viện KSND tối cao.
Cơ cấu tổ chức của phòng Giám định kỹ thuật hình sự thuộc VKSND tối cao gồm: trưởng, phó phòng, các giám định viên và công chức khác. Ông Trí cũng cho biết, dự kiến biên chế của phòng này sẽ có từ 7 – 9 công chức. Trong tổng chỉ tiêu biên chế được giao, VKSND tối cao sẽ sắp xếp biên chế hợp lý, đủ số lượng và chất lượng, không làm tăng thêm biên chế.

Giám định mà đặt ở cơ quan điều tra thì không khách quan

Góp ý tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết, trong báo cáo giải trình, tiếp thu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước Quốc hội về vấn đề này có nêu bổ sung chức năng giám định tư pháp cho phòng Kỹ thuật hình sự thuộc VKSND tối cao. Tức là hiện nay, VKSND tối cao đã có phòng Kỹ thuật hình sự thuộc Cục Điều tra. Đến nay, theo quyết định của Viện trưởng lại thành lập phòng Giám định kỹ thuật hình sự thuộc Văn phòng VKSND tối cao. “Như vậy là tồn tại song song 2 phòng”, ông Tùng nói.
Theo ông Tùng, mô hình của Bộ Quốc phòng là cơ quan giám định kỹ thuật hình sự đặt tại Cục Điều tra của Bộ Quốc phòng. “Ở VKSND tối cao không đặt tại Cục Điều tra mà lại đặt ở Văn phòng VKSND tối cao. Chỗ này đề nghị đồng chí Viện trưởng báo cáo bổ sung thêm tại sao lại cơ cấu tổ chức như vậy? Liệu có trùng lặp với phòng Kỹ thuật hình sự thuộc Cục Điều tra của VKSND tối cao hay không?”, ông Tùng nêu.
Ông Lê Minh Trí cho biết, nếu tin được anh em trong nội bộ thì để phòng này thuộc Cục điều tra là nhanh gọn và quản lý trong hệ thống được. Tuy nhiên, để đảm bảo tính độc lập, sợ rằng cơ quan điều tra lại chỉ đạo cả cơ quan giám định này thì sẽ không khách quan, “có khi lại sinh chuyện” nên buộc phải đi chỗ khác.
Tuy nhiên, hiện nay không thể thành lập một vụ, hay phòng độc lập được thì sẽ phát sinh thêm biên chế, tổ chức. VKSND tối cao quyết định đưa phòng này vào trực thuộc Văn phòng VKSND tối cao vì “cấn quá”.
Ông Trí cũng khẳng định, sau khi được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn quyết định thành lập phòng Giám định kỹ thuật hình sự trực thuộc Văn phòng VKSND tối cao thì Viện sẽ bổ sung chức năng giám định này cho Văn phòng VKSND tối cao.
“Còn nếu để ở cơ quan điều tra thì cân nhắc mãi rồi, nó sẽ không khách quan. Khi có người khiếu nại kết quả điều tra thì phức tạp ở chỗ người ta nói người ta không tin ông giám định này vì nó thuộc cơ quan điều tra”, ông Trí nói thêm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

%d bloggers like this: