Thông qua nghị quyết thành lập 2 thành phố Thủ Đức, Phú Quốc

59 lượt xem

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã và thành lập TP.Thủ Đức thuộc TP.HCM.
Chiều 9.12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã và thành lập TP.Thủ Đức thuộc TP.HCM.
Theo đó, TP.Thủ Đức được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ 49,79 km2 diện tích tự nhiên, 171.311 người của Q.2; toàn bộ 113,97 km2 diện tích tự nhiên, 310.107 người của Q.9 và toàn bộ 47,80 km2 diện tích tự nhiên, 532.377 người của Q.Thủ Đức.
Sau khi thành lập, TP.Thủ Đức có 211,56 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số hơn 1 triệu người. Cùng với việc thành lập, các đơn vị hành chính cấp xã thuộc TP.Thủ Đức được sắp xếp lại.
Với các phương án sắp xếp, TP.Thủ Đức sẽ có 34 phường.

Nếu thành lập, thành phố Thủ Đức (thành phố phía đông) trực thuộc TP.HCM sẽ như thế nào?

Cũng tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua nghị quyết thành lập TP.Phú Quốc và các phường thuộc TP.Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Theo đó, TP.Phú Quốc được thành lập trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số 179.480 người của H.Phú Quốc hiện nay. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 1.3.2021.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

%d bloggers like this: