Thủ tướng: ‘Chúng ta đã làm được những việc mà thế giới cảm động, khâm phục’

59 lượt xem

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước đã phát triển ngày càng mạnh mẽ và sâu rộng chưa từng thấy với nhiều nội dung phong phú, thành tích sinh động.

Thủ tướng phát biểu khai mạc đại hội /// Ảnh Gia Hân

Thủ tướng phát biểu khai mạc đại hội – Ảnh Gia Hân

Thủ tướng phát biểu khai mạc đại hội

Ảnh Gia Hân
Sáng 10.12, tại Hà Nội, Đại hội thi đua yêu nước lần thứ X năm 2020 chính thức khai mạc.
Phát biểu khai mạc Đại hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng T.Ư, khẳng định trong 5 năm qua, phong trào yêu nước đã phát triển ngày càng mạnh mẽ và sâu rộng chưa từng thấy với nhiều nội dung phong phú, thành tích sinh động, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, “lấy tiếng hát át tiếng bom”.
Theo Thủ tướng, chúng ta đã thấy nhiều hình ảnh cảm động, nhân văn, những tấm gương đa dạng trong cộng đồng, lĩnh vực từ chính trị, lực lượng vũ trang đến người dân, người già, trẻ nhỏ và những tấm lòng đối với đất nước trong lúc khó khăn, bệnh tật diễn ra.
“Chúng ta đã làm được những việc mà thế giới cảm động, khâm phục”, ông nói.
Thủ tướng khẳng định, các phong trào thi đua của chúng ta đã góp phần quan trọng vào việc động viên sức mạnh to lớn khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, góp phần khơi dậy được tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, hun đúc ý chí mạnh mẽ khát vọng hùng cường của dân tộc. Thi đua giờ đây trở thành điều rất quen thuộc trong đời sống hàng ngày của chúng ta.
“Tinh thần thi đua vượt lên chính mình chính là cội nguồn sức mạnh của sự phát triển”, Thủ tướng khẳng định.

Mức độ thành công được xác định không chỉ bởi những gì đạt được

Theo Thủ tướng, mặc dù còn những tồn tại hạn chế và gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng sự nỗ lực rất lớn, quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đất nước ta đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực tạo nhiều dấu ấn nổi bất, tô đậm thành tựu của 35 năm đổi mới.
https://tin24hqua.com/wp-content/uploads/2020/12/the1bba720tc6b0e1bb9bng20chc3bang20ta20c491c3a320lc3a0m20c491c6b0e1bba3c20nhe1bbafng20vie1bb87c20mc3a020the1babf20gie1bb9bi20ce1baa3m20c491e1bb99ng20khc3a2m20phe1bba5c20-20e1baa3nh201.html

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự đại hội

Ảnh Gia Hân

Người đứng đầu Chính phủ thông tin, chúng ta đã thi đua hoàn thành xuất sắc các mục tiêu kinh tế – xã hội đề ra, đứng trong top 10 nước tăng trưởng cao nhất thế giới, trong 16 nền kinh tế mới nổi thành công nhất.
Theo Thủ tướng, năm 2020 đánh dấu một bước ngoặt lớn trong lịch sử 100 năm gần đây nhân loại khi đại dịch Covid-19 gây ra những tác hại vô cùng lớn về kinh tế và sự xáo trộn trong đời sống xã hội trong hầu hết các nền kinh tế trên thế giới.
Tuy nhiên, nhờ sự đoàn kết đồng lòng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, sự hòa quyện ý đảng lòng dân, chúng ta đã thi đua và giành thắng lợi trong việc thực hiện mục tiêu kép: vừa phòng chống dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế.
Đến thời điểm hiện nay, nhiều nước trong khu vực và thế giới bị rơi vào suy thoái sâu, Việt Nam vẫn là nền kinh tế vẫn duy trì được tăng trưởng dương, dịch bệnh được kiểm soát, giảm thiểu số người chết và những thiệt hại về kinh tế; anh sinh xã hội được bảo đảm, văn hóa xã hội môi trường, quốc phòng, an ninh, đối ngoại đạt nhiều kết quả quan trọng.
“Từ đây, chúng ta hiểu thêm rằng, mức độ thành công được xác định không chỉ bởi những gì chúng ta đã đạt được mà bởi cả những gì trở ngại chúng ta đã vượt qua”, Thủ tướng khẳng định và nhấn mạnh, với những kết quả đó, không thể không cho rằng, năm 2020 phải được xem là năm thành công nhất của nước ta trong 5 năm qua về tinh thần ý chí vươn lên, trong mọi khó khăn, thử thách.

Không thử thách nào mà dân tộc ta không thể vượt qua

Thủ tướng cũng khẳng định, niềm tin của nhân dân với Đảng, với tương lai đất nước không ngừng được củng cố và nâng cao giữa lúc khó khăn nhất, gai góc nhất là lúc chúng ta thể hiện bản sắc của tinh thần dân tộc, đoàn kết, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, tô điểm cho bản lĩnh, khí chất của con người Việt Nam. Đó là: không thử thách nào mà dân tộc ta không thể vượt qua.
https://tin24hqua.com/wp-content/uploads/2020/12/the1bba720tc6b0e1bb9bng20chc3bang20ta20c491c3a320lc3a0m20c491c6b0e1bba3c20nhe1bbafng20vie1bb87c20mc3a020the1babf20gie1bb9bi20ce1baa3m20c491e1bb99ng20khc3a2m20phe1bba5c20-20e1baa3nh202.html

Có 2.020 đại biểu chính thức dự Đại hội thi đua yêu nước lần thứ 10

Ảnh Gia Hân

Theo Thủ tướng, trong mỗi chặng đường phát triển của đất nước, phong trào thi đua yêu nước như những làn sóng trào dâng, kết tinh sức mạnh mang theo khí thế lịch sử hào hùng của cha ông và dân tộc ta.
Do đó, Đại hội thi đua yêu nước lần thứ 10 là dấu mốc quan trọng đánh giá bước phát triển mới trên cơ sở tiếp nối phát huy những truyền thống tốt đẹp, những thành quả mà cha ông đã giành được trong suốt 72 năm qua.
“Đại hội lần này còn có ý nghĩa quan trọng động viên cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân khơi dậy sức mạnh to lớn, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo khí thế và động lực thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, góp phần xây dựng một nước Việt Nam độc lập, tự cường, thịnh vượng, dân chủ, công bằng và văn minh”, Thủ tướng khẳng định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

%d bloggers like this: