Tiếp tục thảo luận Báo cáo chính trị và các văn kiện trình Đại hội XIII

81 lượt xem

Ngày làm việc thứ 2 của Hội nghị T.Ư 14, T.Ư tập trung thảo luận cBáo cáo chính trị và các văn kiện trình Đại hội XIII.

Toàn cảnh Hội nghị Trung ương 14 khóa XII  /// Quochoi.vn

Toàn cảnh Hội nghị Trung ương 14 khóa XII – Quochoi.vn

Toàn cảnh Hội nghị Trung ương 14 khóa XII

Quochoi.vn
Theo thông tin từ Văn phòng T.Ư Đảng, ngày 15.12, ngày làm việc thứ 2 của Hội nghị T.Ư 14, T.Ư làm việc tại hội trường, thảo luận dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm 2011 – 2020, xây dựng Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm 2021 – 2030; dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm 2016 – 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm 2021 – 2025; dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của T.Ư khóa XII tại Đại hội XIII của Đảng.
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Bộ Chính trị điều hành chương trình hội nghị.
Buổi chiều, T.Ư làm việc tại tổ, thảo luận dự thảo Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XII.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

%d bloggers like this: