‘Trường hợp đặc biệt Bộ Chính trị thực hiện theo quy trình 2 vòng, 8 bước chặt chẽ’

53 lượt xem

Ông Hầu A Lềnh cho biết, khác với các Ủy viên T.Ư đủ tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình giới thiệu trường hợp đặc biệt được tiến hành theo quy trình 2 vòng 8 bước rất chặt chẽ.

Ông Hầu A Lềnh, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trả lời báo chí sáng nay, 27.1 /// Ảnh Đậu Tiến Đạt

Ông Hầu A Lềnh, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trả lời báo chí sáng nay, 27.1 – Ảnh Đậu Tiến Đạt

Ông Hầu A Lềnh, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trả lời báo chí sáng nay, 27.1

Ảnh Đậu Tiến Đạt

Nhân sự được giới thiệu đều có năng lực, uy tín, triển vọng

Sáng nay, 27.1, trả lời báo chí bên lề Đại hội XIII, ông Hầu A Lềnh, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cho biết công tác nhân sự Đại hội XIII được Ban Chấp hành T.Ư XII chuẩn bị nghiêm túc ngay từ đầu nhiệm kỳ.
Tại Hội nghị T.Ư 8 (tháng 10.2018), T.Ư khóa XII đã thành lập các tiểu ban để chuẩn bị cho Đại hội XIII, trong đó có Tiểu ban Nhân sự. Ngay sau đó, T.Ư đã tiến hành các quy trình công tác nhân sự Đại hội XIII.
“Tại Hội nghị T.Ư 9 (tháng 12.2018), T.Ư đã làm công tác quy hoạch Ban Chấp hành T.Ư khóa XIII”, ông Lềnh thông tin.
Sau khi có phương hướng công tác nhân sự khóa XIII, T.Ư đã thảo luận nhiều lần, tiến hành công tác nhân sự theo quy trình 5 bước rất chặt chẽ, đúng quy trình ở các Hội nghị 13, 14, 15.
“Có thể nói, công tác chuẩn bị nhân sự khóa XIII được chuẩn bị kỹ lưỡng, chặt chẽ, đảm bảo quy trình và các đồng chí được Ban Chấp hành T.Ư giới thiệu ra Đại hội XIII cơ bản đáp ứng được tiêu chuẩn, điều kiện, có năng lực, uy tín và có triển vọng”, ông Lềnh nói.

Nếu được đại hội tín nhiệm sẽ có người có kinh nghiệm đóng góp cho đất nước

Đối với các trường hợp nhân sự đặc biệt được giới thiệu tại Đại hội XIII, ông Lềnh thông tin, các trường hợp nhân đặc biệt thì gần đây nhiệm kỳ nào cũng có.
Theo ông Lềnh, những trường hợp đặc biệt đã được T.Ư bàn rất kỹ lưỡng, trên cơ sở giới thiệu của Bộ Chính trị và của Tiểu ban Nhân sự thì Hội nghị Ban Chấp hành T.Ư bàn rất kỹ.
“Các đồng chí có trong trường hợp đặc biệt chủ yếu đặc biệt về độ tuổi, tất cả đều đủ điều kiện, tiêu chuẩn và có sức khỏe, năng lực công tác, có uy tín ở từng cương vị công tác của mình”, ông Lềnh nói.
Theo ông Lềnh, với yêu cầu thực tế của đất nước cần phải có những lãnh đạo tiếp tục tham gia bằng những kinh nghiệm và uy tín của mình nên Ban Chấp hành T.Ư đã thống nhất lựa chọn những người đó giới thiệu ra đại hội.
“Nếu được đại hội tín nhiệm bầu thì sẽ có được những người có kinh nghiệm đóng góp cho đất nước”, ông Lềnh nói thêm.
Trả lời câu hỏi về số lượng trường hợp đặc biệt được giới thiệu tại Đại hội XIII lần này, ông Hầu A Lềnh cho biết, T.Ư đã thống nhất rất cao giới thiệu một số trường hợp đặc biệt (quá tuổi) tái cử Bộ Chính trị, Ban Bí thư; trường hợp đặc biệt tái cử Ủy viên T.Ư và trường hợp đặc biệt lần đầu tham gia T.Ư khóa XIII.
Đề án nhân sự sẽ được trình tại Đại hội XIII trong vài ngày tới. Tuy nhiên, về số lượng cụ thể các trường hợp đặc biệt, ông Lềnh cho biết vẫn nằm trong đề án trình đại hội, không được tiết lộ.

Quy trình giới thiệu trường hợp đặc biệt rất chặt chẽ

Ông Lềnh cũng cho biết: “Khác với các Ủy viên T.Ư đủ tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình giới thiệu trường hợp đặc biệt được tiến hành theo quy trình 2 vòng 8 bước rất chặt chẽ”.
“Cụ thể, vòng 1 là lấy phiếu giới thiệu của T.Ư xem có đặc biệt không, số lượng đặc biệt là bao nhiêu, đặc biệt ở vị trí nào. Sau đó, Tiểu ban Nhân sự sẽ tiếp thu, tổng hợp ý kiến của T.Ư, báo cáo Bộ Chính trị. Bộ Chính trị sẽ xem xét, thảo luận và bỏ phiếu tập thể. Một là phương án có đặc biệt không và số lượng đặc biệt là bao nhiêu, sau đó mới bắt đầu xem xét tới nhân sự cụ thể”, ông Lềnh nói.
Sau khi Bộ Chính trị đã xem xét và bỏ phiếu sẽ tiếp tục trình ra T.Ư ghi nhận số lượng trường hợp đặc biệt, vị trí đặc biệt và nhân sự cụ thể giới thiệu trường hợp đặc biệt.
“T.Ư sẽ tiến hành bỏ phiếu. Nếu được T.Ư tán thành với hơn 50% số phiếu thì sẽ chọn nhân sự đó”, ông Lềnh nói và nhắc lại, quy định này là rất chặt chẽ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

%d bloggers like this: