Việt Nam – Trung Quốc thúc đẩy đàm phán phân định vùng biển ngoài cửa vịnh Bắc bộ

55 lượt xem

Việt Nam – Trung Quốc đã trao đổi ý kiến về các công việc của 2 nhóm công tác; nhất trí căn cứ lộ trình đã thống nhất tiếp tục thúc đẩy đàm phán phân định vùng biển ngoài cửa vịnh Bắc bộ

Bảo vệ chủ quyền /// Ảnh: Mai Thanh Hải

Bảo vệ chủ quyền – Ảnh: Mai Thanh Hải

Bảo vệ chủ quyền

Ảnh: Mai Thanh Hải
Bộ Ngoại giao cho biết hôm 7.1 Việt Nam và Trung Quốc (TQ) đã tổ chức đàm phán trực tuyến vòng 14 Nhóm công tác về vùng biển ngoài cửa vịnh Bắc bộ và vòng 11 Nhóm công tác bàn bạc về hợp tác cùng phát triển trên biển Việt Nam  – TQ.
Trưởng nhóm công tác phía Việt Nam  là ông Nguyễn Đăng Thắng, Vụ trưởng Bộ phận Chính sách và pháp lý, Ủy ban Biên giới quốc gia, Bộ Ngoại giao Việt Nam. Trưởng nhóm công tác phía TQ là ông Dương Nhân Hỏa, Đại diện các vấn đề biên giới và biển, Bộ Ngoại giao TQ. Hai bên đã trao đổi ý kiến về các công việc của 2 nhóm công tác; nhất trí căn cứ lộ trình đã thống nhất tiếp tục thúc đẩy đàm phán phân định vùng biển ngoài cửa vịnh Bắc bộ và hợp tác cùng phát triển tại Biển Đông đạt tiến triển tích cực theo đúng quy định của luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của LHQ về luật Biển (UNCLOS) 1982.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

%d bloggers like this: